Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

nezavisan
23:47

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viabanshe banshe
nezavisan
23:47
7180 3742
nezavisan
23:45
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viasanitas sanitas
nezavisan
23:45
5396 e051
Reposted fromSharonSullivan SharonSullivan viamindtrap mindtrap
nezavisan
19:06
Stoję sam przed Tobą nagi
Nigdy nie pomyślałbym, że będą sobą gardzić
Wymówiłbym przepraszam, ale mnie to słowo dławi
Proste sprawy mogą ranić, proste zdania mogą zabić
— PRO8L3M
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapoppyseed poppyseed
nezavisan
16:49
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy vianiskowo niskowo
nezavisan
16:48
7036 0a12
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
nezavisan
16:47
2158 8d9f 500
Reposted fromsavatage savatage viamindtrap mindtrap
nezavisan
16:47
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viamindtrap mindtrap
nezavisan
16:44
nezavisan
16:44

March 19 2018

nezavisan
17:57
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viadobby dobby
nezavisan
17:44
2018 4753 500
Reposted frompffft pffft vialefu lefu
nezavisan
17:43
nezavisan
17:43
5447 ca85
nezavisan
17:43
nezavisan
17:43
Już nie pamiętam jak było źle
o co nam poszło, zgubiłem się.

I gdybym mógł - cofnąłbym czas
chciałbym to przeżyć kolejny raz

Czułem najmocniej i tego mi brak...
— Kortez
Reposted fromplugss plugss viadesperateee desperateee
nezavisan
17:43
Play fullscreen
9. A song that reminds you of your childhood

http://365musicdays.tumblr.com/list
Reposted fromabsolem absolem viacojest cojest

March 18 2018

nezavisan
20:24
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viaveritas1 veritas1
20:24
9663 6a62
Reposted fromerial erial viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl