Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

nezavisan
16:37
5636 faee
Reposted fromteijakool teijakool viapankamien pankamien
nezavisan
16:37
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
nezavisan
16:37
nezavisan
16:35
7594 91bc
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
nezavisan
16:35
Daj znać, że dojechaliście ...
Reposted fromimaybebad imaybebad
nezavisan
16:35
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viacojest cojest
nezavisan
16:35
2032 c0de
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
nezavisan
16:35
8496 01d5
Reposted fromlaluna laluna viawhiskywithsprite whiskywithsprite
nezavisan
16:34
5647 514d
Reposted fromteijakool teijakool viaratek ratek
nezavisan
16:34
nezavisan
16:33
nezavisan
16:33
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny

July 14 2018

nezavisan
14:49
nezavisan
14:48
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
nezavisan
14:48
nezavisan
14:47
   
nezavisan
14:40
2506 0b9a
Reposted fromels els viapareidolie pareidolie
nezavisan
14:40
2506 0b9a
Reposted fromels els viapareidolie pareidolie
nezavisan
14:40
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
nezavisan
14:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl