Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

nezavisan
15:33
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viaExplorers Explorers
nezavisan
15:33
9339 064b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
nezavisan
15:32
8108 ed2a
Reposted fromdusix dusix viafoodforsoul foodforsoul
nezavisan
15:29
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viazEveR zEveR
nezavisan
15:28
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaworldinmyfocus worldinmyfocus
nezavisan
15:28
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaworldinmyfocus worldinmyfocus
nezavisan
12:41
tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo4_500 tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo1_500 tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo2_500 tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo3_500 tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo6_500 tumblr_o6o0wqB40u1qz6f9yo5_500

Pattern recognition, Dani Olivier (via xtc.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viazEveR zEveR
nezavisan
12:40writing-myself-sane:

maraglen:

feistyfrank:

davediddlystrider:

This man is qualified to play as nightwing

This man is qualified to fuck me

I think he is qualified to be a helicopter too

And there ladies and gentlemen are the three sides of soup.io: nerdy, horny, high

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viazEveR zEveR
nezavisan
12:38
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaendlesslove16 endlesslove16
nezavisan
12:37
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasognito sognito
12:31
8583 844d
Reposted fromElfirella Elfirella viaPoranny Poranny
nezavisan
12:30

Beauty and the Beast (2017)
Reposted fromskrzacik skrzacik viailovemovies ilovemovies
12:28
1935 b99c
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakoloryzacja koloryzacja
12:24
9300 f064 500
nezavisan
12:24
Dziś nie zaprzątam sobie głowy i wątroby sprawami, na które nie mam wpływu. Chyba nauczyłam się też wreszcie walczyć o siebie i swoją przestrzeń. Kiedyś byłam straszną dupą wołową pod tym względem. Brakowało mi wiary we własne siły, każdy mógł wejść mi na głowę.
— Hanna Lis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
nezavisan
12:24
Wszystko zdarza się tylko raz. I nigdy nie wraca. Jeśli będziesz próbowała wskrzeszać przeszłe zdarzenia, ominiesz to, co ma się wydarzyć w następnej kolejności.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
nezavisan
12:23
2494 2550 500
nezavisan
12:21
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viazEveR zEveR
nezavisan
01:08
0517 0d86
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
nezavisan
01:08
8992 4fa6
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl