Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

nezavisan
01:12
Jak to jest że KTOŚ siedzi mi w głowie,  Gdzieś z tyłu, Przyczepił się myśli o szczęściu, Usilnie się jej trzyma, Puścić nie chce, Trochę zawadza, Ale ogólnie całkiem miło, Szkoda tylko że nie siedzi obok mnie, Przytula,                                                  Głaszcze,     Pieści, Za daleko, KTOŚ-u może kiedyś                                                                                                                                                       AliceInKillingLand
nezavisan
01:12
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialikek likek
nezavisan
00:52
0308 d90a
Reposted fromdailylife dailylife viasanitas sanitas
nezavisan
00:47
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
nezavisan
00:44
8725 6c1b
Reposted from777727772 777727772 viadobby dobby
nezavisan
00:41
nezavisan
00:40
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
nezavisan
00:40
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
nezavisan
00:37
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk

January 16 2018

nezavisan
21:06
Zapraszamy na chaos twoich spraw. Zapraszamy na drogi które znasz.
— Coma
Reposted byniskowocoeurdecaffeasylopath
nezavisan
13:00
3809 ac64 500
Reposted from777727772 777727772 viaPoranny Poranny
nezavisan
13:00
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagreywolf greywolf
nezavisan
13:00
7935 8c7c
Reposted from777727772 777727772 viagreywolf greywolf
nezavisan
12:56
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
nezavisan
12:56
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
nezavisan
12:56
7113 8040 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagreywolf greywolf
nezavisan
12:55

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— lekarstwem staje się nagle płacz
Reposted frommysoul mysoul viazupson zupson
nezavisan
12:54
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaoutoflove outoflove
nezavisan
12:54
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viaoutoflove outoflove
nezavisan
12:54
4597 a576
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl