Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

nezavisan
16:16
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazupson zupson
16:16
0933 b857
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
16:15
5487 f06e
Reposted fromamatore amatore viamadadream madadream
16:15
4797 3585
nezavisan
16:15

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

16:14
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

nezavisan
16:13
16:12
nezavisan
16:11
nezavisan
16:11
Niezależnie od tego, co będziesz robić, nie oglądaj się za siebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaniliowaa waniliowaa
nezavisan
16:11
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viawaniliowaa waniliowaa
nezavisan
16:11

April 24 2017

nezavisan
22:38
4078 902a
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viatoffifee toffifee
nezavisan
22:37
Kim jestem dla Ciebie?
nezavisan
22:37
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMissMurder MissMurder
22:37
4100 cbb4 500
Reposted fromxfrd xfrd viaMissMurder MissMurder
nezavisan
22:37
Play fullscreen
You say you miss me and
I wanna say I miss you so much
But something keeps me really quiet
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMissMurder MissMurder
nezavisan
22:37
daj się, kurwa, poznać
— C.
nezavisan
22:37
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
nezavisan
22:36
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl