Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

nezavisan
22:44
4609 b2a6
Reposted bybanshemr-absentiablackheartgirlschaafPaiMeiinspiracyjna
nezavisan
22:42
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
nezavisan
22:41
nezavisan
22:40
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viayeanne yeanne
nezavisan
22:40
Mężczyźni nie rozumieją, że kobieta, jeśli chodzi o uczucia, nigdy nie robi niczego na niby. Jak kocha, to kocha na sto procent. Jak nienawidzi, to, stary, spierdalaj, jak tylko daleko możesz.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viayeanne yeanne
nezavisan
22:40
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayeanne yeanne
nezavisan
22:40
1348 5805
Reposted frommerkaba merkaba viayeanne yeanne
nezavisan
22:39
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viayeanne yeanne
nezavisan
20:30
4529 0743
Reposted bydefinition-of-sexletha0
nezavisan
19:49

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viakaciemilordzie kaciemilordzie
nezavisan
19:17
6549 ce5a 900
Reposted fromtfu tfu viakaciemilordzie kaciemilordzie
19:15
2223 4b17
Reposted frombrumous brumous viasleepingsickness sleepingsickness
19:15
0120 cbcf 900
Reposted fromnosmile nosmile viaCannonball Cannonball
nezavisan
19:14
8659 3175
Reposted frombluuu bluuu viasleepingsickness sleepingsickness
nezavisan
19:13
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie viael-kaktus el-kaktus
nezavisan
19:03
4077 d6ac
Isabel Munoz
nezavisan
19:02
nezavisan
19:02
8582 5231
nezavisan
19:02
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaoutofmyhead outofmyhead

November 07 2018

nezavisan
17:43
Każdy lubi grać w udawanie. Oczywiście rodzaje tych gier mogą się bardzo różnić. Czasami udajemy, że nasza praca nie będzie kolidować z naszym rodzinnym życiem. Czasem wydaje nam się, że niektóre związki są bardziej znaczące, a nie są. Czasami udajemy, aby przekonać samych siebie, że nasze sekrety nie są wcale tak straszne.(...) gra w udawanie jest prosta. Zaczynasz od okłamywania siebie. I jeśli sprawisz, że inni uwierzą w te kłamstwa, wygrywasz.
— Gotowe na wszystko
Reposted fromwhyme whyme viazyta zyta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl