Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

nezavisan
11:31
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaeternaljourney eternaljourney
nezavisan
11:31
5187 f453
11:31
6102 2f3f 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabadgal badgal
nezavisan
11:30
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viakoloryzacja koloryzacja
nezavisan
11:20
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viakoloryzacja koloryzacja
nezavisan
11:19
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakoloryzacja koloryzacja
nezavisan
11:19
5983 dce7
Reposted fromchangecolour changecolour viaPoranny Poranny
nezavisan
11:19
5923 a6c4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohhh ohhh

May 19 2017

nezavisan
23:20
5554 2e0d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
nezavisan
23:20
0460 684b
nezavisan
23:20
nezavisan
23:20
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viaoversensitive oversensitive
nezavisan
23:20
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness
nezavisan
23:20
Uświadomiłam sobie, że możemy już nigdy w życiu się nie spotkać.
Reposted fromawaken awaken viaoversensitive oversensitive
nezavisan
23:19
“Walczyłem już z wieloma chorobami. Napotkałem jednak na tę nieuleczalną. Choruję na Ciebie i nie umiem się z Ciebie wyleczyć (…) Cholera, umrę na Ciebie.”
— Mateusz Szulc
Reposted frombeatkazz beatkazz viaoversensitive oversensitive
nezavisan
23:19
6508 4829 500
23:19
nezavisan
23:18
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaoversensitive oversensitive
nezavisan
23:18
23:18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl