Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

09:34
9365 16e2
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamr-absentia mr-absentia
nezavisan
09:34
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viamr-absentia mr-absentia
nezavisan
09:33
09:33
1036 fb7d
Reposted fromjohnkeats johnkeats vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:33
Pod koniec liceum postanowiłem, że będę mówił tylko połowę tego, co myślę. Nie pamiętam już jaka była przyczyna, ale wprowadzałem to w życie przez kilka lat. Aż pewnego dnia odkryłem, że stałem się człowiekiem, który potrafi powiedzieć tylko połowę tego, co czuje.
— Haruki Murakami "Słuchaj pieśni wiatru"
09:33
7304 2557
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:33

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:32
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:32
5434 e6c1
nezavisan
09:32

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:32
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
nezavisan
09:31
nezavisan
09:31
Igorrr
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
nezavisan
09:31
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszyszka016 szyszka016
nezavisan
09:29
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaDaisy88 Daisy88
nezavisan
09:29
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viaDaisy88 Daisy88
09:29
1978 5899
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaP4RIAS P4RIAS
09:29
5811 d695
Reposted fromtumblro tumblro viaP4RIAS P4RIAS
nezavisan
09:22
8036 8d66
Reposted frompunisher punisher viapankamien pankamien
nezavisan
09:22
0636 be9b
Reposted fromgreensky greensky viapankamien pankamien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl