Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

nezavisan
14:54
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
14:54
nezavisan
14:53
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
nezavisan
14:53
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viainspirations inspirations
14:53
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie viajasminnie jasminnie
nezavisan
14:52
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viainspirations inspirations
nezavisan
14:52
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viainspirations inspirations
nezavisan
14:52
4804 8a4e
nezavisan
14:52

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viainspirations inspirations
nezavisan
14:52
Bezpośredni wpływ czyjegoś zachowania jest zawsze bardziej skuteczny od słów.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viainspirations inspirations
nezavisan
14:52
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viainspirations inspirations
nezavisan
14:51
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
nezavisan
14:51
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viainspirations inspirations
nezavisan
14:51
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagonnabebetter gonnabebetter
nezavisan
14:47
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
nezavisan
14:41
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die vianot-good-enough not-good-enough
nezavisan
14:41
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viaaynis aynis
14:41
9929 9c8c
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viahormeza hormeza
14:41
5493 636a 900
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
14:41
2436 a05c
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl