Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

10:23
4835 6108
This chandelier casts the shadows of a forest of trees!
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahormeza hormeza
nezavisan
10:22
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viahormeza hormeza
10:21
3712 08e0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
10:18
6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viahormeza hormeza
10:16
4562 3358
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
10:16
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
nezavisan
10:15
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viahormeza hormeza
nezavisan
10:15
10:15
10:14
4152 6015

sixpenceee:

I can relate to this!

More info: Instagram | megquinnart.com

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viahaber haber
nezavisan
10:13
0028 0239
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
nezavisan
10:13
0029 275a 900
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaoutoflove outoflove
nezavisan
10:13
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viasimplyfalling simplyfalling
nezavisan
10:13
nezavisan
10:13
nezavisan
10:13
5523 361b 900
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
nezavisan
10:13
5905 defc
Reposted fromNajada Najada viasimplyfalling simplyfalling
nezavisan
10:04
nezavisan
10:02
4665 52f5
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
nezavisan
10:02
9781 d448
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl