Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

nezavisan
13:36
5788 1dad
Reposted fromsavatage savatage viahereyes hereyes
nezavisan
13:35
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viahereyes hereyes
nezavisan
13:35
6070 5e1c
nezavisan
13:33
nezavisan
13:33
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viaamphetaminelogic amphetaminelogic
13:33
3326 a733

Tutaj, na Zupie jest wiele dziewczyn które pragną tylko dotyku męskiej dłoni przesuwającej się po ich delikatnych palcach. Boli mnie to, że mam męskie dłonie, które nie mają swojej pary tych zgrabnych i zwiewnych rączek kobiety, chociaż skrawka jej delikatnego ciała…
To mój manifest; Cichy i potężny.

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
nezavisan
13:33
nezavisan
13:32
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaCarridwen Carridwen

March 12 2018

nezavisan
16:09
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
nezavisan
16:09
0808 8b33
nezavisan
16:08
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny
nezavisan
16:07
8315 e58c
nezavisan
16:07
Ale pękaj, serce moje,
Bo usta milczeć muszą.
— Hamlet
nezavisan
16:01
1849 5781
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaPoranny Poranny
nezavisan
15:59
– Co to w ogóle ma znaczyć? – Nic. Na tym polegał mój błąd. Myślałem, że to musi coś znaczyć.
— Jonathan Safran Foer "Oto jestem"
Reposted fromPoranny Poranny
nezavisan
15:58
4489 e964 900
nezavisan
15:58
1393 ff4c
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
nezavisan
15:53
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viaPoranny Poranny
nezavisan
15:52
3920 d4d3
Reposted frommeowl meowl viaPoranny Poranny
nezavisan
15:51
chciałbym się do kogoś przytulić.  dziś do tego stopnia, że potrzebjuję o tym napisać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl