Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

nezavisan
16:06
nezavisan
16:06
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viaadaaa93 adaaa93
nezavisan
16:05
3786 74ef
nezavisan
15:57
7602 f5ee
Reposted bymargociaNicoo
nezavisan
15:36
7593 3a8c
Reposted byworthitDOBRADUPAwakeupblotindslomkacos-tworczegoo
nezavisan
15:36
7592 d977
Reposted byDOBRADUPAwikszupamarzenkobietySyndromanecianowfascynacje
nezavisan
15:35
7591 e0b0
Reposted byjointskurwysynMartwa13bzduranatalie1818falkaagrovlycarmenlunaamphetaminelogicmore-than-a-memoryalexandersmith8805toganjaidosk8ultrafioletowazwariowalamdancingwithaghostwaniliowaa
nezavisan
15:34
7590 00f9
Reposted byDOBRADUPAbigevilgrin00
nezavisan
15:33
7587 4ea0
Reposted bymore-than-a-memorycavebearMashepressanybetonohhhohmydeerAnimalinme
nezavisan
15:31
7586 47cb
Reposted byDOBRADUPAworthitjustapersonjointskurwysyntiredeverydayamphetaminelogicwikswikszFuelgrovlyxmissingxmr-absentiaalexandersmith8805iamnotarobotihuarraquaxcos-tworczegoooborzeUNDISC0VERDGYRLembrace
nezavisan
12:28
3294 1b94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
nezavisan
10:36
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viakatastrofo katastrofo
nezavisan
10:36
2762 8842
Reposted fromathaiya athaiya viakatastrofo katastrofo
nezavisan
10:36
4999 f649
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
nezavisan
10:30
5049 6a72
Reposted from4777727772 4777727772 viakatastrofo katastrofo
nezavisan
10:30
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
nezavisan
10:30

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viaadaaa93 adaaa93
nezavisan
10:30
3248 6f99 900
Reposted fromstroschek stroschek viaatranta atranta
nezavisan
10:29

„Kiedyś” to denerwujące słowo.
Nie dość, że oznacza oczekiwanie,
to jeszcze nie wiadomo jak długie.

 

— kiedyś zapomnę
Reposted fromdziewcze dziewcze viaadaaa93 adaaa93
nezavisan
10:29

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viaadaaa93 adaaa93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl