Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

nezavisan
13:35
3564 090d
Reposted frominto-black into-black viamaciekp maciekp
nezavisan
13:34
nezavisan
13:34
Ja i moja subtelność
nezavisan
13:26
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
nezavisan
13:23
7106 d514
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaelusive elusive
nezavisan
13:23
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viadefinicjamilosci definicjamilosci
nezavisan
13:23
6463 9132
Reposted frominmyveins inmyveins viafoodforsoul foodforsoul
13:23
6626 83e0
Reposted fromdorks dorks viafoodforsoul foodforsoul
nezavisan
13:22
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viadefinicjamilosci definicjamilosci
nezavisan
13:22
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromdobby dobby viagoanywherewithme goanywherewithme
nezavisan
11:58
8620 0129
Reposted fromnazarena nazarena viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nezavisan
11:58
Przez ostatni rok bardzo wydoroślałam, już wiem, że nie ma w życiu miejsca na użalanie się nad sobą. Trzeba być twardym, nie dać się zmanipulować, i nie być niczyim tłem.
— znalezione.
nezavisan
11:57
To jest bardzo ciekawa rzecz. Przeglądałam na facebooku, tak z głupia frant, starych znajomych. Ludzi, wokół których kręciła się kiedyś moja egzystencja. Ludzi, bez których nie wyobrażałam sobie rzeczywistości, ludzi, którymi chciałam być, ludzi, których wykorzystywałam, aby poczuć się lepiej z samą sobą. I nie czułam nic. Zupełnie. Te dziecinne relacje rozpadły się, zniknęły, nie przetrwały ani próby czasu, ani próby odległości, ani właściwie żadnej próby. W międzyczasie zmieniłam się, w moim życiu działy się nieopisane rzeczy, przeszłam przez góry i doliny. Koniec końców nauczyłam się trzymać sztamę z sobą samą. I osiągnęłam pewne wewnętrzne zen. Gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że będę patrzeć na twarze osób, które uważałam za przyjaciół i nie poczuję nic, ani smutku, ani radości, ani nostalgii, gdyby ktoś rzekł - oni znikną kiedyś, ale świat się nie skończy, będziesz żyć dalej i to szczęśliwie, na twojej drodze będą pojawiać się raz po raz nowe miejsca i ludzie - powiedziałabym, że bzdura.  A jednak. Przeglądam i przeglądam, pojawia się jedna twarz, która niesie ze sobą ładunek emocjonalny. Jedna, jedyna osoba z mojej przeszłości, spośród tylu różnych. Patrzę na to zdjęcie i momentalnie czuję słońce na skórze, delikatny wiatr, dźwięk przejeżdżających po moście pociągów. Nikt więcej. Raptem jedna osoba, która zdołała pozostawić po sobie coś. Ciekawa rzecz.
11:56
8358 e631
Reposted frombuddhablink buddhablink viaweruskowa weruskowa
nezavisan
11:56
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaweruskowa weruskowa
nezavisan
11:56
nezavisan
11:56
4570 4b19
Reposted fromseaweed seaweed viaamphetaminelogic amphetaminelogic
nezavisan
11:54
4172 839a
Reposted fromgromo gromo viasistermorphine sistermorphine
nezavisan
11:52
5481 6fa3
Reposted frombendem bendem viaGunToRun GunToRun
nezavisan
11:48
8991 0593
Reposted fromnyaako nyaako viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl