Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

nezavisan
18:10
7237 4930
Reposted frombelabrava belabrava viasentymentalna sentymentalna
nezavisan
18:10
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
nezavisan
18:09
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viasentymentalna sentymentalna
nezavisan
18:09
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
nezavisan
18:09
Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego, ze osiagniecie go wymaga czasu.  Czas i tak uplynie.
18:08
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
nezavisan
18:07
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
nezavisan
18:07
3000 2113
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
nezavisan
18:06
Reposted fromjedyny jedyny viainsanedreamer insanedreamer
nezavisan
18:05
8971 cff7
Reposted fromSulejman Sulejman viaandiebrust andiebrust
nezavisan
18:04

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viakaciemilordzie kaciemilordzie
nezavisan
18:03
nezavisan
18:03
9136 cd5b 900
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
nezavisan
18:03
9834 4e96
Reposted fromgreenloud greenloud viabeltane beltane
nezavisan
18:01
1415 428d 900
Reposted fromLotte Lotte viakaciemilordzie kaciemilordzie
18:01
1366 c78a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabeltane beltane
nezavisan
18:01
nezavisan
17:57
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viayourhabit yourhabit
nezavisan
17:57
nezavisan
17:56
7499 81a6
Reposted fromLotte Lotte viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl